Apollo Silicone gửi lời tri ân đến Quý Khách Hàng thông qua chương trình Gắn Kết Triệu Tấm Lòng - Chung Tay Phòng Chống Dịch đến Bắc Giang - Bắc Ninh