Thông Báo Bổ Nhiệm Lãnh Đạo Cấp Cao của Công Ty CP Quốc Huy Anh

Hôm nay, 30/6/2021 – Ban Lãnh Đạo Công ty Cổ phần Quốc Huy Anh đã có quyết định bổ nhiệm 2 vị trí lãnh đạo cấp cao với vị trí chức danh Phó Tổng Giám Đốc như sau:

Ms. Nguyễn Thị Thu Hiếu được bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Khối Kinh Doanh